Baltic Garden - Mieszkania nad morzem

Mieszkania na inwestycji w Sztutowie objęte będą 8% podatkiem vat (zawarty jest w podanych cenach mieszkań).

Możliwość finasowania zakupu kredytem hipotecznym.

Aktualnie sprzedajemy nowe mieszkania na inwestycjach:

BALTIC SUN 2 SZTUTOWO oraz TOPOLOWA  ELBLĄG

 

Zaliczka otrzymana przez Dewelopera
Deweloper po otrzymaniu częściowej płatność (zaliczki), zobowiązany jest do wystawienia faktury zaliczkowej. Termin otrzymania faktury zaliczkowej jest kluczowy dla jej poprawnego rozliczenia. Powinna ona zostać rozliczona w danym okresie rozliczeniowym (miesiąc lub kwartał) jeżeli została w nim opłacona - decydująca jest data zaksięgowania środków.
W przypadku wpłat dokonywanych na rachunek powierniczy nie można mówić o powstaniu obowiązku podatkowego już w momencie wpływu środków, a dopiero po ich zwolnieniu przez bank z rachunku powierniczego na rachunek Dewelopera.

Kiedy deweloper wystawia fakturę
Jeżeli Nabywcy zależy na otrzymaniu faktury na wpłaty częściowe (faktury zaliczkowej), musi pamiętać o tym, że deweloper nie ma możliwości wystawienia faktury zaliczkowej na środki, które zostały wpłacone na obowiązkowy rachunek powierniczy i nie zostały jeszcze z rachunku zwolnione. W tym momencie Deweloper nie dysponuje jeszcze środkami zgromadzonymi na rachunku powierniczymi. Nie możemy mówić o otrzymaniu zaliczki i pojawieniu się obowiązku opodatkowania wpłaty.
W miesiącu, w którym dochodzi do zwolnienia środków z rachunku powierniczego powstaje obowiązek podatkowy. W związku z tym faktem do połowy kolejnego miesiąca Deweloper powinien wystawić fakturę zaliczkową.
Wypłata z rachunku powierniczego na rachunek firmowy Dewelopera następuje po zakończeniu ich danego etapu, który to fakt musi zostać potwierdzony przez inspektora z ramienia banku powierniczego.